image-355223-Warmste_Week-e4da3.png
Het coronavirus blijft ons dagelijks leven beheersen en ook in ons centrum moeten we dagelijks nagaan hoe wij kunnen omgaan met deze situatie. Iedereen begrijpt dat er geen draaiboek is voor een dergelijke gebeuren. Uiteraard nemen ook wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en nemen wij de nodige maatregelen op de juiste momenten. Sinds gisteren zijn er strengere maatregelen genomen door onze overheid en vandaag zullen wij bekijken of wij ook onze maatregelen dienen te verstrengen. Onze sector heeft aan de overheid ook duidelijke, éénduidige richtlijnen gevraagd. Wij houden voor jullie hier de belangsrijkste zaken bij:

Omwille van de strijd tegen het corona virus zien wij ons genoodzaakt onze normale werking te annuleren tot en met 3 mei. Alle reguliere therapieën en overlegmomenten worden dus geannuleerd tot en met 3 mei.   

- Wij blijven echter open en beschikbaar voor onze zorggebruikers. Wij zullen samen met u bekijken wat wij voor u kunnen betekenen in de komende weken.

- Tijdens de volgende weken voorzien we ook telefoonpermanentie. Van maandag tot vrijdag tussen 10u en 14u blijven we telefonisch beschikbaar op het gekende nummer (053/60.67.10). Voor dringende vragen kan u hier terecht. Voor andere zaken vragen we om via mail contact op te nemen met de therapeuten van uw kind.

- Wij vragen u om niet onaangekondigd naar het centrum te komen. De meeste medewerkers zullen van thuis uit werken en indien er afspraken zouden doorgaan op het centrum kan dit enkel in dringende gevallen, waar er geen alternatieven mogelijk zijn en na afspraak.

- Wij houden ons maximaal aan de maatregelen die ons werden bezorgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en vragen uiteraard aan jullie om hetzelfde te doen. ​​​​​​


​​​​​​​- De lezing die wij georganiseerd hadden rond 'Autisme en prikkels' op 23 maart (18u30 - 20u30) in ons centrum zal NIET DOORGAAN!​​​​​​​

- De vorming "Er zit POUR in mijn kind" dat we samen met de Aalsterse partners organiseerden op 25 maart werd geannuleerd.

Wij houden jullie uiteraard verder op de hoogte van elke nieuwe ontwikkeling.