image-355223-Warmste_Week-e4da3.png


Music For Life is er dit jaar opnieuw van 18 tot 24 december 2019. De week voor Kerstmis wordt zo opnieuw de Warmste Week van het jaar.


Net als vorig jaar kies je zelf welk goed doel je wil steunen met Music For Life. Je krijgt daarvoor de keuze uit een lijst van vzw's die zich registreerden en goedgekeurd zijn door de Koning Boudewijnstichting. Voor de twee maal kan je ook CAR De Hert terugvinden in deze lijst! (https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/car-de-hert)


Draag je ons en 'onze kinderen en ouders' een warm hart toe, denk dan eens aan ons in kader van een actie voor de Warmste Week! De registratie van jouw actie kan vanaf begin september 2019 tot en met 23 december 2019 om middernacht.
Voor alle vragen kan je terecht op de FAQ pagina van De Warmste Week.
https://dewarmsteweek.stubru.be/faq

De opbrengsten van de Warmste Week gaan integraal naar de kinderen, meer bepaald worden zij gebruikt voor het mogelijk maken van onze vervoersdienst. Deze dienst wordt niet gesubsidieerd, maar is uitermate belangrijk voor sommige kinderen. Soms kunnen de ouders of de context immers onmogelijk zelf instaan voor het vervoer van en/of naar ons centrum. Onze vervoersdienst kan het dan toch nog mogelijk maken voor kinderen om de therapie te krijgen die ze nodig hebben.