image-355223-Warmste_Week-e4da3.png

In de media werd de voorbije weken vaak gesproken over de besparingen in de zorg- en welzijnssector. Ook CAR De Hert wordt getroffen door de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. De komende jaren moeten wij het met minder middelen doen. We riepen reeds op om ons te steunen in onze strijd tegen de besparingen en we waren heel blij op jullie steun te mogen rekenen. Tot op heden reageren onze Vlaamse beleidsmakers echter onbewogen op ons protest. De besparing werd dan ook doorgevoerd.


We proberen te vermijden dat onze zorggebruikers daar de dupe van worden. We bieden betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en zullen alles in het werk stellen om dat ook te blijven doen.

Jullie kunnen ons in deze tijden van besparing ook helpen door tijdig de facturen remgeld (en vervoer) te betalen.

We blijven ons verzetten tegen deze besparingen. Via onze werkgeversorganisatie het Vlaams Welzijnsverbond blijven we aankaarten dat we de besparingen niet aanvaarden. We hopen daarbij blijvend op jullie steun te mogen rekenen. Laat ook jullie stem horen waar mogelijk zodat we ook in de toekomst kwaliteitsvolle zorg kunnen blijven bieden!