Omwille van de strijd tegen het corona virus zien wij ons genoodzaakt onze normale werking te annuleren tot en met 19 april.
Alle therapieën en overlegmomenten worden dus geannuleerd tot en met 19 april.   
Wij blijven echter open en beschikbaar voor onze zorggebruikers.

Wij houden ons maximaal aan de maatregelen die ons werden bezorgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en vragen uiteraard aan jullie om hetzelfde te doen. ​​​​​​


De infoavond “Er zit POUR in mijn kind” met Lut Celie op 25 maart 2020 zal niet doorgaan!
CAR De Hert vzw:
Samen werken aan ontwikkeling!

CAR De Hert vzw

Ieder kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden en heeft het recht om te participeren in het dagelijkse leven.

Wij helpen dagelijks kinderen in hun ontwikkeling en werken met hen toe naar hun streefdoelen.